1. مشاوره درمان و جراحی کلیه و مجاری ادرار

 2. گاها برخى از بيماران براى كسب اطلاع در مورد بيمارى خود يا نزديكان به سايت هايى مراجعه ميكنند كه علمى و معتبر نيست قصد من در راه اندازى اين سايت تقویت آگاهى مراجعین با مطالب نوين علمى است كه حتما با تازه هاى اين دانش فاصله اى ندارد.

اورولوژى به جراحى كليه و مجارى ادرارى تعبير ميشود اما تمامى اختلالات سيستم ادرارى تناسلى به جراحى منجر نميشود و اكثر آنها با درمان دارويى مرتفع ميشوند. در واقع اورولوژى به بيماريهاى سيستمى اطلاق ميشود كه غده فوق كليه، كليه، حالب، مثانه، مجرا و ضمايم آن را درگير ميكند.

اين بيماريها گاها عملكردى و بعضا آناتوميك ميباشند، بعلاوه امراض ميتوانند مادرزادى يا اكتسابى بوجود آيند. تشخيص و درمان نابارورى زوج با علت مردانه در همين حوزه مطرح و مردان بابت اين مشكل بررسى شده، درمان مناسب دريافت مى كنند. اختلالات جنسى در زن ومرد نيز از زير مجموعه هاى مشكلات اورولوژيك بوده و اخيرا پيشرفت زيادى در يافت و درمان آن حاصل شده است با توجه به شناخت فازهاى مختلف تحريكى در خانمها، اكنون معتقدند كه حداقل نيمى از مشكلات جنسى زوجها مربوط به بانوان است.

ادامه

اورولوژى به جراحى كليه و مجارى ادرارى تعبير ميشود اما تمامى اختلالات سيستم ادرارى تناسلى به جراحى منجر نميشود و اكثر آنها با درمان دارويى مرتفع ميشوند. در واقع اورولوژى به بيماريهاى سيستمى اطلاق ميشود كه غده فوق كليه، كليه، حالب، مثانه، مجرا و ضمايم آن را درگير ميكند.

اين بيماريها گاها عملكردى و بعضا آناتوميك ميباشند، بعلاوه امراض ميتوانند مادرزادى يا اكتسابى بوجود آيند. تشخيص و درمان نابارورى زوج با علت مردانه در همين حوزه مطرح و مردان بابت اين مشكل بررسى شده، درمان مناسب دريافت مى كنند. اختلالات جنسى در زن ومرد نيز از زير مجموعه هاى مشكلات اورولوژيك بوده و اخيرا پيشرفت زيادى در يافت و درمان آن حاصل شده است با توجه به شناخت فازهاى مختلف تحريكى در خانمها، اكنون معتقدند كه حداقل نيمى از مشكلات جنسى زوجها مربوط به بانوان است.

ادامه

دکتر سید مصطفی حسینی

جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادرار

ناباروری،ناتوانی و سنگ شکنی
ارولوژی بزرگسالان و کودکان

 1. مشاوره درمان و جراحی کلیه و مجاری ادرار

 2. گاها برخى از بيماران براى كسب اطلاع در مورد بيمارى خود يا نزديكان به سايت هايى مراجعه ميكنند كه علمى و معتبر نيست قصد من در راه اندازى اين سايت تقویت آگاهى مراجعین با مطالب نوين علمى است كه حتما با تازه هاى اين دانش فاصله اى ندارد.

اورولوژى به جراحى كليه و مجارى ادرارى تعبير ميشود اما تمامى اختلالات سيستم ادرارى تناسلى به جراحى منجر نميشود و اكثر آنها با درمان دارويى مرتفع ميشوند. در واقع اورولوژى به بيماريهاى سيستمى اطلاق ميشود كه غده فوق كليه، كليه، حالب، مثانه، مجرا و ضمايم آن را درگير ميكند.

اين بيماريها گاها عملكردى و بعضا آناتوميك ميباشند، بعلاوه امراض ميتوانند مادرزادى يا اكتسابى بوجود آيند. تشخيص و درمان نابارورى زوج با علت مردانه در همين حوزه مطرح و مردان بابت اين مشكل بررسى شده، درمان مناسب دريافت مى كنند. اختلالات جنسى در زن ومرد نيز از زير مجموعه هاى مشكلات اورولوژيك بوده و اخيرا پيشرفت زيادى در يافت و درمان آن حاصل شده است با توجه به شناخت فازهاى مختلف تحريكى در خانمها، اكنون معتقدند كه حداقل نيمى از مشكلات جنسى زوجها مربوط به بانوان است.

ادامه

 1. هشدار خون در ادرار
 2. وجود خون در ادرار می تواند نشانه ای از سرطان مثانه باشد ، هرچند عواملى مثل ورزش ، ضربه ، عفونت ، اختلالات خونی یا کلیوی یا داروها ميتوانند علت آن باشند.
 1. غربالگری: DRE و PSA
 2. معاینه مقعدى (DRE) و اندازه گیری آنتی ژن مخصوص پروستات (PSA) دو روش براى كشف زودرس سرطان پروستات است.
 1. سنگ كليه يا تشخيصى ديگر
 2. اگر درد ناگهانی و شدیدی در ناحیه کمر یا شکم دارید ، بهتر است فورا به پزشك مراجعه كنيد. سنگ كليه ، آپاندیسیت بارداری خارج رحمی ممكن است تشخيص شما باشد.
 1. نابارورى در مردان
 2. اگر يك سال از تماس جنسى منظم و بدون پيشگيرى شما گذشته و حاملگى پيش نيامده است نابارور هستيد و بايد اقدامات تشخيصى را انجام دهيد.