اورولوژى به جراحى كليه و مجارى ادرارى تعبير ميشود اما تمامى اختلالات سيستم ادرارى تناسلى به جراحى منجر نميشود و اكثر آنها با درمان دارويى مرتفع ميشوند. در واقع اورولوژى به بيماريهاى سيستمى اطلاق ميشود كه غده فوق كليه، كليه، حالب، مثانه، مجرا و ضمايم آن را درگير ميكند.

اين بيماريها گاها عملكردى و بعضا آناتوميك ميباشند، بعلاوه امراض ميتوانند مادرزادى يا اكتسابى بوجود آيند. تشخيص و درمان نابارورى زوج با علت مردانه در همين حوزه مطرح و مردان بابت اين مشكل بررسى شده، درمان مناسب دريافت مى كنند. اختلالات جنسى در زن ومرد نيز از زير مجموعه هاى مشكلات اورولوژيك بوده و اخيرا پيشرفت زيادى در يافت و درمان آن حاصل شده است با توجه به شناخت فازهاى مختلف تحريكى در خانمها، اكنون معتقدند كه حداقل نيمى از مشكلات جنسى زوجها مربوط به بانوان است.

ادامه

دکتر سید مصطفی حسینی

جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادرار

ناباروری،ناتوانی و سنگ شکنی
ارولوژی بزرگسالان و کودکان

دکتر سید مصطفی حسینی

جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادرار

ناباروری،ناتوانی و سنگ شکنی
ارولوژی بزرگسالان و کودکان

اورولوژى چیست؟

اورولوژى به جراحى كليه و مجارى ادرارى تعبير ميشود اما تمامى اختلالات سيستم ادرارى تناسلى به جراحى منجر نميشود و اكثر آنها با درمان دارويى مرتفع ميشوند. در واقع اورولوژى به بيماريهاى سيستمى اطلاق ميشود كه غده فوق كليه، كليه، حالب، مثانه، مجرا و ضمايم آن را درگير ميكند اين بيماريها گاها عملكردى و بعضا آناتوميك ميباشند، بعلاوه امراض ميتوانند مادرزادى يا اكتسابى بوجود آيند. تشخيص و درمان نابارورى زوج با علت مردانه در همين حوزه مطرح و مردان بابت اين مشكل بررسى شده، درمان مناسب دريافت مى كنند. اختلالات جنسى در زن ومرد نيز از زير مجموعه هاى مشكلات اورولوژيك بوده و اخيرا پيشرفت زيادى در يافت و درمان آن حاصل شده است با توجه به شناخت فازهاى مختلف تحريكى در خانمها، اكنون معتقدند كه حداقل نيمى از مشكلات جنسى زوجها مربوط به بانوان است.